Om os

Grisepraksis siden 1996

De ambitiøse grisedyrlæger

Ø-Vet

Ø-Vet består af 13 dyrlæger fordelt over hele landet.

Vores direktør, Ken Steen Pedersen, er professor i grisesygdomme på Københavns Universitet og sørger for et højt, fagligt niveau. Han holder os altid opdateret på den seneste nye forskning. 


Der er altid 2 dyrlæger knyttet til hver besætning, så du løbende får friske øjne på din besætning. Derudover sparrer vi med hinanden på ugentlig basis – du får altså ikke bare to dyrlæger, men en hel håndfuld. Denne enorme mængde af erfaring sikrer dig den bedste hjælp.


Besøgene tilrettelægges efter dine/bedriftens behov, og vi vægter systematisk rådgivning på et højt, fagligt niveau. Vi udarbejder gerne både brok- og slagteattester, så vi sikrer, at så mange af dine dyr som muligt, når slagteriet.

Vi har mange års erfaring med rådgivning i både danske og udenlandske besætninger. Blandt andet har vi via vores arbejde i Norge, Sverige og Finland fået stor indsigt i håndteringen af løsgående, diegivende søer samt håndtering af hele haler. Begge områder, der bliver mere og mere aktuelle i Danmark.


Alle besøg afsluttes med en rapport med konkrete råd, der kan bruges i dine strategiske beslutninger eller på staldgangen. Derudover får alle vores kunder adgang til Medreport – et benchmarking-værktøj, der er designet til økonomisk at sammenligne din besætnings medicinforbrug med andre besætninger af lignende karakter – både nationalt og internationalt.

Vi er ambitiøse og bruger lige netop den tid, der er nødvendig for at rykke din produktion i en bedre retning3

Med Ø-Vet får du:

Dyrlæger fordelt over hele landet

Vi har dyrlæger i Jylland, på Sjælland og er løbende på Bornholm. Derfor er vi altid er tæt på dig, når behovet opstår.

Altid flere dyrlæger pr. besætning

For altid at have friske øjne på din bedrifts behov, har du altid to faste dyrlæger tilknyttet din besætning. Du får dog erfaringer fra hele 12 dyrlæger, fordi vi på ugentlig basis sparrer med hinanden.

Besøg, der tilrettelægges efter dine/bedriftens behov

Nogle gange har du brug for meget hjælp og andre tidspunkter, har du brug for knap så meget. Dit behov for hjælp og sparring kan variere, og derfor tilpasser vi os efter dit behov.

Stor erfaring med rådgivning i både danske og udenlandske besætninger

Vi praktiserer i både Danmark samt i store dele af Europa – til gavn for alle. Vores arbejde i udlandet har bl.a. givet os en masse indsigt i håndteringen af løsgående, diegivende søer samt håndtering af hele haler. Begge områder, der bliver mere og mere aktuelt i Danmark. 

Systematisk rådgivning på et højt, fagligt niveau

Det ligger dybt i vores gener at træde et skridt tilbage og se eventuelle problemer i et større perspektiv. Vi går systematisk til værks,  symptombehandler ikke, men søger at identificere årsagen til det bagvedliggende problem – og løse det. Vores direktør, Ken Steen Pedersen, der er tidligere professor i grisesygdomme på Københavns Universitet, sørger for at holde os fuldt opdateret på den nyeste internationale forskning.

En bred palette af diagnostiske værktøjer

Vi vil vide frem for at tro. Derfor benytter vi os af diagnostik. Vi har forskellige værktøjer til rådighed – både ved udtagning af prøver fra dyret og af forskellige tekniske måleinstrumenter til brug i stalden. 

Brokattester og slagteattester

Vi foretager brokattester og slagteattester, så vi sikrer, at så mange dyr som muligt når slagteriet frem for at ende hos Daka.

Rapport efter hvert besøg

Efter hvert besøg udarbejder vi en rapport til dig med direkte implementerbare råd, så du kan forbedre din produktion

Adgang til MedReport

Hos Ø-Vet har vi udviklet vores eget benchmarking-værktøj kaldet MedReport. MedReport sammenligner din besætnings medicinforbrug med lignende besætninger  nationalt og internationalt.
 
Med dette værktøj får du indsigt i, hvordan du ligger ift. landsgennemsnittet samt ift. Ø-Vets gennemsnit.

Dyrlæger med store ambitioner

Vi anser os selv som ambitiøse dyrlæger, der bruger den tid, der skal til for at optimere din produktion.