Om os

Grisepraksis siden 1996

De ambitiøse grisedyrlæger

Ø-Vet

Ø-Vet består af 12 dyrlæger fordelt over hele landet.

 

Vores direktør, Ken Steen Pedersen, er tidligere professor i grisesygdomme på Københavns Universitet og sørger for et højt, fagligt niveau.

 

Der er altid 2 dyrlæger knyttet til hver besætning, så du løbende får friske øjne på. Derudover sparrer vi med hinanden på ugentlig basis – du får altså ikke bare to dyrlæger, men en hel håndfuld.

 

Besøgene tilrettelægges efter dine/bedriftens behov, og vi vægter systematisk rådgivning på et højt, fagligt niveau. Vi udarbejder gerne både brok- og slagteattester, så vi sikrer, at så mange af dine dyr som muligt, når slagteriet.

 

Vi har mange års erfaring med rådgivning i både danske og udenlandske besætninger. Blandt andet har vi via vores arbejde i Norge, Sverige og Finland fået stor indsigt i håndteringen af løsgående, diegivende søer samt håndtering af hele haler. Begge områder, der bliver mere og mere aktuelle i Danmark.

 

Alle besøg afsluttes med en rapport med konkrete råd, der kan bruges i dine strategiske beslutninger eller på staldgangen, ligesom alle vores kunder får adgang til Medreport – et benchmarking-værktøj, der er designet til økonomisk at sammenligne din besætnings medicinforbrug med andre besætninger af lignende karakter – både nationalt og internationalt.

 

Vi er ambitiøse og bruger lige netop den tid, der er nødvendig for at rykke din produktion i en bedre retning.

 

Med Ø-Vet får du:

Dyrlæger fordelt over hele landet

Vi har dyrlæger i Jylland, på Sjælland og er løbende på Bornholm. Derfor er vi altid er tæt på dig, når behovet opstår.

Altid flere dyrlæger pr besætning

Du vil altid have to faste dyrlæger knyttet til din besætning for kontinuerligt at sikre "nye øjne". Derudover sparrer vi med hinanden på ugentlig basis – du får altså ikke bare to dyrlæger men en hel håndfuld.

Besøg, der tilrettelægges efter dine/bedriftens behov

Dit behov for hjælp og sparring kan variere. Vi tilpasser os efter dit behov.

Stor erfaring med rådgivning i både danske og udenlandske besætninger

Vi praktiserer i både Danmark samt i store dele af Europa - til gavn for alle.  Blandt andet har vi via vores arbejde i Norge, Sverige og Finland fået stor indsigt i håndteringen af løsgående, diegivende søer samt håndtering af hele haler. Begge områder, der bliver mere og mere aktuelt i Danmark. 

Systematisk rådgivning på et højt, fagligt niveau

Det ligger dybt i vores gener at træde et skridt tilbage og se eventuelle problemer i et større perspektiv. Vi går systematisk til værks,  symptombehandler ikke, men søger at identificere årsagen til det bagvedliggende problem - og løse det. Vores direktør, Ken Steen Pedersen, er tidligere professor i grisesygdomme på Københavns Universitet og sørger for at holde os fuldt opdateret på nyeste internationale forskning.

En bred palette af diagnostiske værktøjer

Vi vil vide frem for at tro. Derfor benytter vi os af diagnostik. Vi har forskellige værktøjer til rådighed - både ved udtagning af prøver fra dyret og af forskellige tekniske måleinstrumenter til brug i stalden. 

Brokattester og slagteattester

Så vi sikrer, at så mange dyr som muligt når slagteriet frem for DAKA

Rapport efter hvert besøg

- Med konkrete råd, der kan bruges i dine strategiske beslutninger eller på staldgangen

Adgang til MedReport

MedReport er et benchmarking-værktøj udviklet af Ø-Vet. Det er designet til økonomisk at sammenligne din besætnings medicinforbrug med andre besætninger af lignende karakter – både nationalt og internationalt.
Bl.a. kan du få indsigt i, hvordan du ligger ift. landsgennemsnittet og ift. Ø-Vets gennemsnit.

Dyrlæger med store ambitioner

-  Vi bruger lige netop den tid der er nødvendig for at rykke din produktion i en bedre retning.