Vi tilbyder

Kurser & ydelser

Produktionsoptimering er mere end blot et besøg på staldgangen. Det afspejles i vores ydelser, som du kan læse mere om her:

Kurser & ydelser

Udover rådgivningsbesøg tilbyder Ø-Vet kurser og ydelser, som alle har til formål at optimere din produktion. Kurserne er designet til at klæde dig og dine medarbejdere endnu bedre på til at producere på højeste niveau. Vi tilbyder jer kurserne både på dansk og engelsk.

Kurser

Kursus i lokalbedøvelse ved kastration

Hos Ø-Vet tilbyder vi kurser i kastration til vores kunder. Prisen vil være skræddersyet i den enkelte besætning, da den teoretiske del både kan være inkluderet i medicinhåndteringskursus, men også kan tilrettelægges som et særskilt kursus i besætningen, hvor både den teoretiske og praktiske del gennemgås.

Kontakt kontoret eller din besætningsdyrlæge, hvis du er interesseret i kurset.

Dyb insemination

Vi udbyder et kursus i dyb insemination for både kunder og andre interesserede.

Dyb insemination er insemination direkte i børen modsat den traditionelle insemination ved livmoderhalsåbningen. Netop derfor er et kursus samt efterfølgende godkendelse i FVST et lovkrav, inden man må inseminere.

Kurset afholdes i besætningen som et en-dagskursus, og dagen afsluttes med eksamen.

Inseminationsmetoden er ca. dobbelt så hurtig som den traditionelle insemination. Tidsbesparelsen ligger dels i selve brunstkontrollen og ved selve inseminationen. 

Ved interesse kontakt dyrlæge Louise Huge Skovsmose: 0045 4021 4282 eller på Louise@oevet.dk.

Medicinhåndteringskursus

Ø-Vets medicinhåndteringskursus består af en teoretisk del og en praktisk del.

Den teoretisk del består af et 6 timers onlinekursus på enten dansk eller engelsk

Den praktiske del varer 2 timer i egen stald.

Kurset kan afholdes både på Sjælland og i Jylland.  

Når du har bestået kurset ved du bl.a. noget om

 • Korrekt håndtering af medicin
 • Indgivelse af medicin
 • Hvordan du undgår rester af medicin i bl.a. kød.
 • Resistens og hvordan det undgås.
 • Aflivning
 • Lokalbedøvelse ved kastration

Kurset vil omhandle produktionsdyr.

Kursusbevis underskrives såvel af den teoretiske lærer samt af besætningsdyrlægen. 

Tilmeld dig på tlf. 55 50 08 85 eller via dette link.

Obduktionskursus

I vores obduktionskursus får du som kursist et indblik i grisens anatomiske opbygning og en forståelse for de sygdomsforandringer, der findes i de medbragte grise. Vi gennemgår de mest almindelige lidelser, ligesom der vil være en gennemgang af korrekt medicinering og vaccination.

Gårdundervisning

Gårdundervisning kan tilrettelægges lige efter, hvilken viden du ønsker at bibringe dine medarbejdere, og tidsrammen er helt efter jeres ønske. Måske har dine medarbejdere brug for at modtage et opdateret medicinkursus, som er skræddersyet specielt ud fra jeres forbrug og behov. Det kan også være, medarbejderne skal have et kursus i håndtering af syge søer og forstå sygdomsmekanismer omkring nogle specifikke sygdomme.

Vi holder desuden også gerne gårdkurser omkring smittebeskyttelse. Vi kan afholde undervisningen både på engelsk og dansk.

Kurser & Ydelser grisedyrlæger

Ydelser

Brokattester/slagteattester

Får du sendt nok svin til slagteriet?

 

Brokattest

I Ø-Vet laver vi gerne brokattest på dine slagtegrise. En attest kan udstedes på grise med store brok, så længe der ikke er sår på broksækken, og grisen kan bevæge sig frit og uhæmmet.

En brok-attest holder i 7 dage.

 

Slagteattest

Vi udarbejder også gerne slagteattest på dyr, som ikke kan transporteres under almindelige forhold, men hvor eks. adskillelse fra andre og blødt leje er nok til at sikre dyrevelfærden under transporten.

En slagteattest holder i 48 timer.

Videokonsultationer

Kender du situationen, hvor

 • En behandling af et dyr ikke gav succes, og du er i tvivl om det videre forløb?
 • Lidelsen er noget, du ikke helt er vant til at se?
 • Du vil gerne have vurdering af dødsårsag?
 • Måske mangler din medarbejder støtte i at træffe beslutninger om behandling? 
 • Eller om aflivning?

Videokonsultationer kan foretages som faste, ugentlige opkald ved gennemgang af syge dyr, eller ved enkelte situationer, hvor du pludselig står på staldgangen og bliver i tvivl og har brug for at rådføre dig med en dyrlæge.

Det eneste, det kræver, er en telefon med kamera, samt en nogenlunde sikker netværksforbindelse – og meget gerne høretelefoner (ikke et krav).

Ring direkte til din dyrlæge eller til kontoret for at høre nærmere eller for at sætte en videokonsultation op med det samme.

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Termografiundersøgelse

Få styr på temperaturen i din stald.

 • Via vores termografikamera kan vi udføre temperaturmålinger ved hjælp af infrarød stråling.
 • Du får en letforståelig rapport, så du ved, hvor der skal fokuseres for at optimere på energien i netop din besætning.
 • Termografibesøg er besøg, der køres særskilt fra sundhedsbesøget. Her holdes fokus på at få taget de rette billeder og snakke de umiddelbare resultater igennem. 

Værktøjet har bl.a. vist sig effektivt i forbindelse med nedbringelse af pattegrisedødeligheden.

Se mere i videoen her:

Gennemgang af smittebeskyttelse

Fokus på smittebeskyttelse er vigtigt!

 

Vi ser dagligt flere smitte-udfordringer, som f.eks.:

 

 • Levering af grise, hvor udenlandske chauffører får adgang til rampen
 • At udleveringsvogne ikke vaskes og desinficeres før næste læsning
 • DAKA-tønden berøres i det daglige arbejde med døde grise. 

Vi tilbyder en grundig gennemgang af diverse risikofaktorer. Besøget afsluttes med rapport indeholdende konkrete tiltag for netop din besætning.

 

Kontakt os, hvis du ønsker en gennemgang af smittebeskyttelsen i din specifikke besætning. 

Gårdråd/bestyrelser

Ø-Vet har mange års erfaring med gårdbestyrelsesarbejde på flere niveauer.

 

Der opstilles nogle præmisser for, hvilke funktioner gårdrådet skal have:

 • Faglig sparring med ejer og ledelse
 • Andre øjne på produktionen
 • At den samlede produktionsøkonomi forbedres
 • At fremtidige forhold drøftes og afklares.
Kontakt os for at høre om mulighederne. 

Analyse i Agrosoft/Cloudfarm

 • Har I for få levendefødte?
 • Har I For lav drægtighedsprocent?
 • Vil poltene ikke komme i brunst?

Eller er der andet, der bare ikke spiller?

 

Vi analyserer dine data – uanset om du har Cloudfarm eller Agrosoft. Analysen af dine data munder ud i en skriftlig rapport med anbefalinger til, hvilke områder der skal fokuseres på i din besætning.

Besætningsdyrlægen anvender rapporten til det videre diagnostiske arbejde, og ofte skal der følges op med blodprøver, foderprøver og især en reproduktions-USK.

Ved en USK sendes kønsorganer fra slagtede søer til laboratoriet i Kjellerup, hvilket bidrager til en unik måde at se ind i dyrene.

Nogle gange kan din specifikke udfordring kræve, at der skal aflægges besøg af en reproduktionsekspert, enten fra Ø-Vet eller af en af vore samarbejdspartnere.

Uforpligtende besætningsbesøg

Har du brug for, at nogle nye øjne kigger på din besætning?

Vi er ofte ude i nye besætninger og lave såkaldt ”second opinion”-besøg.

Send os en mail ved at klikke her.

Beskriv kort baggrunden for din henvendelse og dit ønske med besøget.

Så vil en af vores dyrlæger kontakte dig så hurtigt som muligt.

Projekt- og udviklingsarbejde

I Ø-Vet er vi meget opsatte på at forny os og vægter derfor udvikling af nye koncepter højt.

Nye idéer opstår ofte og vi sætter gerne tid af til at afprøve dem i praksis.

Vi deltager i afprøvninger – alene eller i samarbejde med andre firmaer – når projektet giver mening for dig som producent.

Vi laver indimellem vores egne forsøg. Vi har bl.a. undersøgt opstaldning af brokgrise på forskellige underlag, måling af råmælk hos pattegrise og forekomst af urinvejsinfektion hos søer. Vores egne forsøg har altid stor relevans for vores rådgivning i besætningerne. Derfor kan du altid vide dig tryg ved, at vi er den erfaring rigere.

 

Velfærdsbesøg

Der er mange regler at holde styr på. Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Ved et velfærdsbesøg gennemgår vi sammen din bedrift med henblik på at sikre en høj grad af dyrevelfærd.

Emner der bl.a. vil være fokus på:

 • Medicinregistreringer
 • Indretning af sygestier
 • Håndtering af syge og tilskadekomne dyr
 • Hele haler

Helt overordnet søger vi for, at du opfylder kravene i lovgivningen og med ro i maven vil kunne tage imod et kontrolbesøg.

Derudover er vi af den overbevisning,  dyrenes velfærd ses på bundlinjen.