Ø-Vet

.... mere end bare en dyrlæge

Vi behandler ikke bare symptomerne

Vi finder årsagen og løser problemerne

Garant for en sund besætning

fuldstændig uvildig rådgivning

Om os

Med Ø-Vet får du et team af topprofessionelle grisedyrlæger, som alle tager sig god tid til dig og din besætning. 

 

Vi lægger vægt på faglighed og grundighed, laver den nødvendige diagnostik samt giver konkrete input til produktionsoptimering.

 

Vi er din garanti for en sund produktion.

Professionelle Grisedyrlæger ø-vet

Medicinhåndtering - Obduktion - Sygdomslære

Kurser

Vil du gerne blive klogere på, hvordan du sikrer en sund besætning?

Vi tilbyder en række forskellige kurser i alt fra medicinhåndtering og obduktion til vådfodring og sygdomslære. Vores kurser er hovedsaligt målrettet griseproducenter, og alle kurser, der vedrører fødevarer, er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Til Staldgangen

GIS-kort

Sanering / PRRS

I forbindelse med sanering er det første trin at få lavet et GIS-kort (Geografisk Informations System-kort). GIS-kortet viser din besætning i relation til andre besætninger i en 5 km´s zone samt en beregning af smitterisikoen for PRRS.

Toksiner

Foder og vand

Fusariumtoksiner i foderet kan give nedsat tilvækst, ædelyst hos grisene samt medføre flere omløbere og lav faringsprocent. Derfor er det godt at tage sine forholdsregler under både høst, lagring og fodring.

sundhed

Afrikansk svinepest

Der er fortsat udbrud med afrikansk svinepest i Europa, og nogle af de lastbiler, der kører til Danmark, kører i de ramte områder. Du skal derfor fortsat være omhyggelig med den eksterne smittebeskyttelse

Mød vores grisedyrlæger

Alle vores dyrlæger har stor erfaring med griseproduktion, sygdomsbekæmpelse, epidemiologi, diagnostik mv. Derudover har vi alle særlige kompetencer og hver vores ansvarsområder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev