Ø-Vet

.... mere end bare en dyrlæge

fuldstændig uvildig rådgivning.

Om os

Med Ø-Vet får du et team af professionelle grisedyrlæger, som alle tager sig tid til dig og din besætning. 

 

Vi lægger vægt på faglighed og grundighed, laver den nødvendige diagnostik samt giver konkrete input til produktionsoptimering.

 

Vi er din garanti for en sund produktion.

Professionelle Grisedyrlæger ø-vet

Medicinhåndtering - Obduktion - Sygdomslære

Kurser

Vi afholder mange forskellige slags kurser. Vi tilbyder f.eks. kurser i medicinhåndtering, obduktion, vådfodring, sygdomslære. Altså dels kurser, der er godkendt af Fødevarestyrelsen og dels kurser målrettet griseproducenter.

Til Staldgangen

GIS-kort

Sanering / PRRS

I forbindelse med sanering er det første trin at få lavet et GIS-kort (Geografisk Informations System-kort). GIS-kortet viser din besætning i relation til andre besætninger i en 5 km´s zone samt en beregning af smitterisikoen for PRRS 

Toksiner

Foder og vand

Fusarietoksiner i foderet kan give nedsat tilvækst og ædelyst hos grisene samt medføre flere omløbere og lav faringsprocent. Derfor er det godt at tage sine forholdsregler under både høst, lagring og fodring.

sundhed

Afrikansk svinepest

Der er fortsat udbrud med afrikansk svinepest i Europa, og nogle af de lastbiler, der kører til Danmark, kører i de ramte områder. Du skal derfor fortsat være omhyggelig med den eksterne smittebeskyttelse

Vi behandler ikke bare symptomerne

Vi tager os tid til at finde og løse årsagen bag symptomerne

Mød vores grisedyrlæger

Alle dyrlæger har stor erfaring med griseproduktion, sygdomsbekæmpelse, epidemiologi, diagnostik mv. Derudover har vi alle særlige kompetencer og ansvarsområder.