Afrikansk Svinepest

Afrikansk svinepest

Der er fortsat udbrud med afrikansk svinepest i Europa, og nogle af de lastbiler, der kører til Danmark, kører i de ramte områder. Du skal derfor fortsat være omhyggelig med den eksterne smittebeskyttelse, specielt ved levering af grise til eksport.

 

Disse retningslinjer bør følges:

  • Ingen chauffører på rampen
  • Ingen af dine egne staldfolk inde i lastbilen
  • Alt tøjet skal vaskes
  • Personer har karantæne eller skal i bad efter udlevering før de går i stalden

For at forhindre medarbejderne i at gå frem og tilbage på rampen eller helt op til bilen i forbindelse med læsning, kan man skrue en lægte fast på tværs af rampen i 50 – 75 cm højde. Den stopper folk i at gå videre i et uopmærksomt øjeblik, mens grisene nemt går under.

 

 

Video om ASF

Se desuden indlægget fra Grisekongressen, hvor dyrlæge Søren Thielsen, Ø-Vet, fortæller om sine erfaringer med Afrikansk Svinepest i Øst-Europa. Sørens indlæg starter 33 minutter inde i videoen, som du finder via dette link