Brok

Grise med brok

I Ø-Vet gør vi meget ud af at få sendt så mange grise til slagtning som muligt – det gælder også grise med brok. Derfor laver vi på daglig basis brok-attester på slagtestore grise.

 

Transport af grise med brok

 

Brok under 15 cm:
Grisen er transportegnet, hvis den er trivelig, går normalt og ikke har sår, eller er varm og øm.

 

Brok over 15 cm:
Grisen er transportegnet, hvis den opfylder samme punkter som ovenstående – dog med særlige transporthensyn:

  • Du kan transportere 1 gris i et aflukke for sig selv med ekstra plads og strøelse

Brokattest:

  • Du kan også vælge transportere op til 5 grise sammen i et aflukke med ekstra plads og strøelse, såfremt dyrlægen har udarbejdet en brokattest inden for de sidste 7 dage.
  • Ø-Vet laver i gennemsnit attest på 4000 grise årligt.

”DEN BLÅ MARMELADESPANDTEST”

Grise med brok uden sår og under 15 cm kan leveres uden attest, men det kan være svært at vurdere brokkens størrelse alene med øjemål.

Her kan du bruge en rengjort blå marmeladespand til at måle efter; Hvis brokken passer i spanden, kan grisen leveres uden attest.

Opstaldning af brokgrise

Med den rette opstaldning øger du sandsynligheden for, at dine grise med brok går igennem til slagtning. 

 

I Ø-Vet har vi undersøgt forskellige brokstier og grisenes tilstand i løbet af opstaldningsperioden.

Alle grise blev fodret restriktivt i forsøgsperioden.

 

  • I stier uden særlig opstaldning til brokgrise sås en forbedret tilstand for 39 % af grisene
  • I stier med fint savsmuld som strøelse, hvor der blev strøet efter behov, var der en forbedret tilstand for 61% af dyrene
  • I stier med halm som dybstrøelse sås en forbedring i broksækkens størrelse samt sår for 74 % af dyrene.

Kontakt din Ø-Vet dyrlæge, hvis du vil vide mere om, hvordan du får dine brokgrise hele vejen til slagtning.

 

Du kan læse om indretning af sygestier hos SEGES:  www.svineproduktion.dk

 

 

Eksempel på gris i forsøget:


Sår på broksæk dag 0

Status på såret 6 dage senere

Helet sår på broksæk dag 28

Hvis du har spørgsmål vedrørende håndtering og forebyggelse af grise med navlebrok, så spørg os endelig, når vi mødes på staldgangen.