Hele haler

Din vej til hele haler

Du kan finde råd og inspiration til at undgå udfordringer med halebid på

 

https://haleguide.dk/

 

som SEGES står bag. Det er en brugervenlig side om tiltag og gode rutiner, der er gode til forebyggelse og håndtering af halebid, uanset om du laver grise med hele haler eller ej.

Ønsker du at vide mere om dokumentationskrav, så har SEGES også lavet en side om dette skriv:

 

https://svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/halebid_risikovurdering

 

 

Vær opmærksom på hængende haler

Det er vigtigt, at du har fokus på at spotte de første og tidlige tegn på halebid. Alle i stalden skal trænes i dette.

Bemærk når grisene begynder at holde halerne ned mellem ballerne og halerne bliver rene i spidsen. Det er som regel de første tidlige tegn på halebid og de kan spottes inden der opstår rigtige sår på halen.

Når du ser det, skal der sættes ind med ekstra rodemateriale eller legetøj, for adspredelse. 

 

Sæt hurtigt ind

Den vigtigste ting ved produktion af grise med hele haler er hurtig indsats ved optakt til halebid. Giv grisene noget nyt at lege med hver dag (f.eks. en sæk, reb, der hænges op i midten af stien, wrap).