Pattegrise

8 SKARPE TIL AT ØGE PATTEGRISEOVERLEVELSEN

 1. Samtlige pattegrise skal sikres min. 10-15ml råmælk. Dem der ikke kan komme til patten forsynes via splitmalkning eller udmalkning. Enten ved so eller alternativt fra råmælk fra ko.
 2. Modvirk afkøling bag soen umiddelbart efter faring, f.eks. med en varmelampe, halm eller afdækningspap. Sidstnævnte kan fås i ruller på 24 meter til under 40 kr – det er billigt, effektivt og let at administrere.
 3. Hav et optimalt hulemiljø, hvor der er styr på temperatur, måtte, pærestyrke, brug af hundehulsplader og ingen ødelagte låg, hvor varmen kan suse ud. Vi kan teste det for dig med vores termografikamera.
 4. Sænk rumtemperaturen ned til 17 – 19°C, så der er en bedre luft i stalden og et lavere smittetryk af luftbårne smittestoffer for bedre trivsel hos soen og færre ihjellagte grise. Med et godt hulemiljø kan pattegrisene sagtens klare den lavere rumtemperatur.
 5. Hav fokus på soen, da intet kan sikre sunde og stærke grise bedre end en velfungerende so. Tjek for feber døgnet efter faring.
 6. Skift kanyle hyppigt, da brugte kanyler er en potentiel smittebombe, ligesom den orale pumpe ved coccidiebehandlingen.
 7. Udfør rutineopgaver omhyggeligt og korrekt – hver gang. Det gælder både jerntildeling, orale behandlinger og invasive indgreb som halekupering og kastration.
 8. Hold medarbejderne motiverede ved at sætte realistiske mål, delmål og fejre de små succeser undervejs.

Injektionsjern

I forbindelse med tildeling af jern, bør du være særligt opmærksom på om

 • Sprøjterne giver den rette dosis (vi ser ofte skørt gummi, som trækker luft med op).
 • For hurtig injektion giver tilbageløb.

For at undgå tilbageløb kan du trække lidt tilbage i huden før injektion, sådan at injektionskanalen i henholdsvis muskel og hud er forskudt, når huden slippes igen. Dermed er huden med til at holde på dosen. Tilbageløb kan også ses ved forkert størrelse kanyle. Tal med producenten af produktet og følg deres vejledning.

Kontroller rutiner og udstyret løbende, særligt hvis der kommer nye medarbejdere i farestalden.


Vi tager prøver i farestalden

Vi tager løbende hæmoglobinprøver i farestalden for at teste, om niveauet ligger, som det skal. Generelt skal grise have et hæmoglobinniveau på over 100 g/L inden fravænning.


Hvis der er to eller flere grise med hæmoglobinniveau på under 100 g/L, vil din besætningsdyrlæge lave en handlingsplan for at øge hæmoglobinniveauet inden fravænning.


FOKUS PÅ PATTEGRISEOVERLEVELSEN

Du kan holde pattegrisedødeligheden under 10% med en solid indsats og de rette fokusområder. 

Årsagerne til høj dødelighed kan variere meget fra besætning til besætning, så et godt sted at starte er grundige obduktioner. De kan klarlægge dødsårsager og underliggende problemer, så vi sammen kan lægge en strategi for at nedbringe pattegrisedødeligheden.

Det indebærer muligvis ekstra arbejde, vedholdenhed, smårenoveringer og ændringer, og resultaterne kan være langsommelige. Men det skal nok lykkedes.

Når du melder dig til vores ”MAX 10%-koncept” får du særskilte besøg af en dyrlæge, der ikke er din besætningsdyrlæge. Det er en fordel med friske øjne på besætningen, og at der ved disse besøg kun er fokus på pattegrisedødeligheden.

Hvert forløb er skræddersyet den enkelte besætning, så vi finder den bedste løsning for hver enkelt.

Er du allerede klar til at starte? Så har vi samlet 3 af de mest effektive tiltag her:

 • Tildeling af 75 – 100 g glukosepulver (dextrose) til søer, der virker ”trætte” undervejs i faringen. Giv hende en smagsprøve i mundvigen og resten på gulvet foran hende, når hendes interesse er vakt. Giv evt 50 g mere senere i faringen ved behov. I nogle tilfælde er antal dødfødte pr kuld reduceret fra 2 – 3 pr kuld til 1,8 pr kuld.
 • Minimering af flytningen af pattegrise kan reducere dødeligheden før fravænning med flere procent. Op til 48 timer efter faring er det ”tilladt” at kuldudjævne og flytte grisene, men herefter må pattegrise ikke byttes, udover flytning af utrivelige grise til en opsamlingsso i samme sektion.
 • Striks temperaturstyring af hulerne, så de altid følger de anbefalede temperaturer (målt på gulvet med lasertermometer):
  • Dag 0-4: 34-36º C
  • Dag 5-14: 32-34º C
  • Dag 15-fravænning: 30º C